De tennisclub van de Bollenstreek

voor jong en oud!

Opgericht 27 juni 1927

Spekkelaan 4, Lisse - 0252-413869

U bent nu hier: Home Clubinfo Commissie verslagen Jaarverslag 2018

Webcam

Bekijk hier de beelden van ons tennispark!

Bekijk de beelden

Baanbezetting

Klik hier voor de bezetting van de banen.

Kalender

Klik hier voor de jaarkalender.

Fotoalbum

Klik hier om naar alle fotoalbums te gaan.

Nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Jaarverslag 2018

ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN DE LTC LISSE 2018

Het bestuur van de LTC Lisse bestond in het jaar 2018 uit onderstaande personen, te weten:

Ton van Eijk  Voorzitter

Sjoerd van der Mark  Secretaris, Vicevoorzitter

Andre Langeveld   Penningmeester

Martijn Scholte  Voorzitter Jeugdcommissie (JC)

Yvonne van der Voort  Voorzitter Evenementencommissie (EC)

Robin Overbeek Bloem  Voorzitter Technische Commissie (TC)

Jacques Verheijen  Voorzitter Park en Baancommissie (PBC)

Vacant  Voorzitter Sponsorcommissie

Het bestuur heeft ter ondersteuning van zijn taken tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV gebruik gemaakt van Mariëlle Korbee als notulist

VERGADERINGEN

Het bestuur kwam in 2018 9x in vergadering bijeen. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 2017

De reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft plaats gevonden op 26 januari 2017.

VERSLAGLEGGING

De belangrijkste besluiten in de vergaderingen van het bestuur zijn door het bestuur

in de nieuwsbrief vermeld.

DATUM JAARVERGADERING 2018

Het bestuur heeft besloten de jaarvergadering over 2018 vast te stellen op 25 januari 2019.

TENNISSCHOOL

De tennislessen zijn afgelopen seizoen verzorgd door Tennis Academy Duin- en Bollenstreek.

De tennislessen zijn onder meer verzorgd door Hoofdtrainer Martijn Zandvliet,
Maaike Spoor, Madalina Tudorache, Margot van der Haak en Dave van Dam.

ACTIVITEITEN

De diverse commissies hebben weer volop activiteiten aan de dag gelegd. Voor die activiteiten wordt verwezen naar de verslagen van deze commissies op de website

(www://ltclisse.nl/commissie_verslagen)

De verrichtingen van de Jeugdcommissie, Evenementencommissie en de Toernooicommissies zijn zichtbaar binnen de vereniging. Regelmatig zien we leden van deze commissies in het clubhuis in de weer om serieuze- en gezelligheidstoernooien in goede banen te leiden.

Ditzelfde geldt voor de Technische Commissie die ervoor zorgt dat de voorjaars- en najaarscompetitie goed begeleid wordt.

LEDENADMINISTRATIE

Maja Verheijen heeft de ledenadministratie, zoals al vele jaren, uitstekend verzorgd.

Het ledenbestand volgens peil datum van de KNLTB op 30-09-2018 is nagenoeg gelijk gebleven 1025 in 2018 om 1017 in 2017. Deze aantallen zijn inclusief de actieleden

50 in 2018 en 24 in 2017.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Alle nieuwsberichten etc. worden via de digitale nieuwsbrieven aan de leden bekend gemaakt. De verzorging hiervan is in handen van Jacques Verheijen
.

WEBSITE

De website wordt verzorgd door Jacques Verheijen.

KNLTB ClubApp

In 2018 is de KNLTB ClubApp voornamelijk gebruikt voor het digitaal (op afstand) afhangen van alle banen. In juli is besloten na klachten om dit te beperken tot baan 1 tot en met 4 en 13 en 14. Na aanhoudende klachten is in augustus door het bestuur besloten om helemaal te stoppen met het digitaal afhangen.


Het bestuur zal de mogelijkheid van het reserveren via de KNLTB ClubApp evalueren om te kijken of er wellicht aanpassingen gedaan moeten worden of dat deze mogelijkheid aankomend seizoen niet meer aangeboden moet worden.

SOCIAL MEDIA

De Facebook pagina en het Twitter account van LTC Lisse wordt verzorgd door

Yvonne Langeveld.

CONTRIBUTIE

De contributie voor seizoen 2018 is na vaststelling in de Algemene Leden Vergadering (ALV) niet verhoogd.

PACHTER

Guus van Kol en Daniëlle van ’t Hoen hebben zich per 1 juli 2018 teruggetrokken als pachters. De intensiteit, de combinatie van werkzaamheden en de daarbij optredende fysieke ongemakken waren hiervoor de belangrijkste reden. Martijn Zandvliet heeft daarna het lopende seizoen tot 1 november afgemaakt.

Per 1 november is er een nieuw contract voor 1 jaar afgesloten met baan 18 met als pachter Martijn Zandvliet.

GROUNDSMAN

Rob Mesman heeft ook dit jaar het park in een uitstekende staat weten te behouden.

Tevens heeft onze Hoofdsponsor Balkenende Hoveniersbedrijf in samenwerking met de park en baancommissie en de groundsman het park, daar waar nodig, onderhoud gegeven zodat het er prachtig uitziet.

SPONSORS

Als bestuur willen wij alle sponsors bedanken voor hun bijdrage.

VRIJWILLIGERS

De activiteiten van de diverse vrijwilligers zijn al vermeld onder het kopje ‘Activiteiten’. Een extra woord van dank is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer voor LTC Lisse hebben ingezet.

NIEUW LEDENACTIE

Er is een nieuwe ledenactie gehouden. Deze nieuwe leden konden tegen een gereduceerd tarief van € 35,- op de banen 13 t/m 17 spelen of voor € 85,- op alle banen spelen. Voor beide tarieven kon men van 5 lessen gebruik maken.

Totaal hebben 46 senioren van het actietarief van € 85 en 3 senioren van het actietarief van € 35 gebruikt gemaakt. 

PADEL

Padel kan een goede aanvulling zijn op het bestaande tennisaanbod. Er is een groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid. Steeds meer tennisverenigingen hebben om die reden de wens om een padelbaan aan te leggen, wat weer zorgt voor meer reuring en levendigheid op de club.

Op dit moment zijn de plannen voor een of meerdere padelbanen op een laag pitje gezet.

MINITENNISBAAN

Baan 12 is afgelopen seizoen omgebouwd naar minitennisbaan voor de jeugd. Er is echter gebleken dat er te weinig belangstelling voor is geweest en dat deze baan ook in de avonduren bij de senioren door de toename van de competitie druk op de banen werd gemist. Voor het aankomende seizoen zal de baan 12 ook weer worden teruggebouwd naar een volwaardige tennisbaan.

INSLAGMUUR

Op dit moment wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het realiseren van een inslagmuur. Peter van Hoof zich als lid vrijwillig aangemeld om dit te onderzoeken.

REANIMATIECURSUS

Er zijn afgelopen seizoen 35 leden die door LTC aangeboden reanimatiecursus gevolgd hebben bij Reanimatie Lisserbroek. Deze cursus is vanuit LTC Lisse begeleid door 

Hanneke Uitendaal.

OVERLEG SPORTFONDSEN EN GEMEENTE

Er is het afgelopen seizoen overleg met de gemeente en sportfondsen overleg geweest over het in beheer nemen en de exploitatie van de tennishal. Hier zijn nog geen concrete resultaten over te melden.

TENSLOTTE

Het is niet altijd feest op de club.

Ook dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal van onze leden.

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte toe.

Het bestuur kijkt terug op een zeer actief jaar bij LTC Lisse en heeft uitdagingen te gaan met betrekking tot het teruglopende ledenaantal, reduceren van kosten, minder vrijwilligers voor de diverse commissies en het maken van een beleidsplan voor de toekomst van LTC Lisse.


Webcam

Bekijk hier de beelden van ons tennispark!

Bekijk de beelden

Kalender

Klik hier voor de jaarkalender.

Fotoalbum

Klik hier om naar alle fotoalbums te gaan.

Nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Zoeken

Volg ons!

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor