De tennisclub van de Bollenstreek

voor jong en oud!

Opgericht 27 juni 1927

Spekkelaan 4, Lisse - 0252-413869

U bent nu hier: Home Clubinfo De club en zijn historie

Webcam

Bekijk hier de beelden van ons tennispark!

Bekijk de beelden

Baanbezetting

Klik hier voor de bezetting van de banen.

Kalender

Klik hier voor de jaarkalender.

Fotoalbum

Klik hier om naar alle fotoalbums te gaan.

Nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Historie en introductie LTC Lisse

De eerste tennisactiviteiten in Lisse vonden plaats in 1927 op één baan achter het toen bekende etablissement "De Witte Zwaan" op het Vierkant, waar
momenteel de Digros is gevestigd. Het aantal leden bedraagt bij de start 37, maar daalt daarna tot onder de 20. Dit blijft zo tot de vijftiger jaren.

In 1949 worden de eerste twee banen van het huidige tennispark aangelegd aan de Graaf van Lijndenweg (de huidige banen 16 en 17) door de tennisvereniging "Tennisclub Lisse en Omstreken". Lid worden van deze vereniging was niet zo eenvoudig, er was namelijk een strenge
'ballotagecommissie'. Ook wordt er een prieeltje gebouwd waar men zich kon omkleden en wat voorzien was van een toilet. Dit prieeltje was tot 1965 als zodanig in gebruik. Enige tijd later worden er nog 2 banen aangelegd (de huidige banen 14 en 15).

In de beginjaren vijftig begint de belangstelling voor het tennissen te groeien. Mede gezien de strenge ballotagecommissie van de "Tennisclub Lisse en Omstreken" wordt er op het tennispark een tweede tennisvereniging opgericht de R.K. Tennisvereniging "Relax" en het tennispark wordt met de huidige banen 1,2,7 en 8 uitgebreid tot 8 banen. Deze vereniging kende geen 'ballotage'.

Op 24 februari 1967 komt een fusie tot stand tussen de "Tennisclub Lisse en Omstreken" en de tennisvereniging "Relax". Er wordt gekozen voor de naam Lawn Tennisclub 'Lisse' en de ballotage verdween.

De statuten worden bij notariële akte vastgelegd, het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld en er komt een Park- en Baanreglement. Aardig te vermelden is dat, ondanks het feit dat er op gravel werd en nog steeds wordt gespeeld, het woord 'Lawn' (grasveld) altijd deel is blijven uitmaken van de naam van onze
vereniging.

In 1965 wordt de functie van het prieeltje overgenomen door een houten keet op de plaats van het huidigePrieeltje clubhuis. Deze houten keet wordt in 1975 vervangen door een stenen accommodatie. Het nostalgische prieeltje (bij de huidige baan 17) is echter tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.
In 1977 wordt het tennispark met de huidige banen 3 en 9 uitgebreid tot 10 banen. De Lawn Tennisclub 'Lisse' heeft dan ca.750 leden.

De enorme belangstelling voor de tennissport in de zeventiger jaren maakt nogmaals een uitbreiding van het aantal banen noodzakelijk en in 1984 worden
nog eens 4 banen aangelegd (de huidige banen 4,5,10 en 11), waarmee het totale aantal tennisbanen op 14 komt.

In 1984 heeft de Lawn Tennisclub 'Lisse' het tenniscomplex, inclusief het clubhuis en de groenvoorziening, van de Gemeente Lisse in erfpacht gekocht, waardoor het tennispark geheel in eigendom is gekomen. Het ledenaantal bedraagt dan inmiddels ca. 1100.

In 1989 worden alle tennisbanen van een sproei-installatie voorzien en rond de banen 1 t/m 5 wordt een verlichtingsinstallatie aangebracht. De aanleg van een vijftiende baan met sproei-installatie (de huidige baan 13) en verlichting rond de banen 7 t/m 11 wordt in de winterstop van seizoen 1993 gerealiseerd.
Eind 1994 heeft de algemene vergadering besloten tot de aanleg van de huidige banen 6 en 12 en deze worden tevens voorzien van een sproei- en
verlichtingsinstallatie. Een speciale commissie wordt ingesteld welke een algehele renovatie van het clubhuis heeft onderzocht. In de daaropvolgende jaren wordt het clubhuis vergroot en gerenoveerd.

In 2011 zijn de banen 13 tot en met 17 omgebouwd tot allweather banen. Kort daarop is door de gemeente Lisse voorgesteld om de banen 13 tot en 17 te voorzien van een overkapping onder de voorwaarde dat de gemeente Lisse deze banen kan kopen van de vereniging. Op 16 November 2012 beslist de Algemene Ledenvergadering van LTC Lisse bijna unaniem om de banen aan de gemeente te verkopen. LTC Lisse bedingt hierbij dat de vereniging in de
periode van 1 april tot 1 oktober de primaire gebruiker is van de overkapte banen. Hierdoor beschikt de vereniging in de zomer periode over 17 verlichte
banen waardoor wachttijden vrijwel niet meer voorkomen en de leden optimaal van hun lidmaatschap gebruik kunnen maken.

Momenteel behoort de Lawn Tennisclub 'Lisse' tot één van de grootste sportverenigingen in Lisse. Landelijk gezien behoort LTC Lisse tot de 10 grootste tennisverenigingen. De vereniging telt ruim 1200 leden waarvan circa 80 procent recreatief tennist. De leden hebben in de periode van 1 april tot 1 oktober de beschikking over 17 verlichte banen. Er zijn 12 gravel banen in de open lucht en vijf overkapte banen van het type Probounce.

LTC Lisse beschikt over een prachtig aangelegd park op het sportclomplex Ter Specke nabij de Keukenhof. Een groundsman in vaste dienst van de vereniging zorgt voor baanonderhoud en baanrenovatie
De kantine wordt gepacht door een clubhuisbeheerder zodat de leden geen bardiensten hoeven te draaien

De Lawn Tennisclub 'Lisse' heeft als doel het doen bevorderen en beoefenen van de tennissport, waarbij deze tennisvereniging altijd de uitstraling heeft gehad
van een vereniging, die naast het recreatieve element ook veel ruimte biedt aan het competitie element. Er zijn 65 teams op allerlei niveaus. 
De laatste jaren zijn bij de tennisvereniging velerlei faciliteiten verleend aan talentvolle en gemotiveerde jeugdspelers en jonge senioren om een hoger
spelpeil te bereiken. Men zal blijven streven naar een hoger tennisniveau, wat met een goede training en begeleiding van het aanwezige talent zowel bij de junioren als bij jonge senioren zeker mogelijk is.

De Lawn Tennisclub 'Lisse' is er trots op, dat zij naast het bevorderen van de tennissport als wedstrijdsport, toch een goed evenwicht heeft kunnen behouden tussen de belangen van de wedstrijdspelers en die van de recreatieve tennissers.

Mede dankzij de inzet van een grote groep leden die zich veelal jarenlang belangeloos inzet voor de vereniging - of in het bestuur of in één van de
commissies - mogen wij spreken van een gezonde vereniging met een prima sfeer.

LTC Lisse heeft door de recente ontwikkelingen ruimte voor nieuwe leden. Er zijn geen wachtlijsten. Om de potentiele leden in de gelegenheid te stellen kennis te maken met onze vereniging worden regelmatig introducee activiteiten ontplooid.
De leden die zijn ingestroomd worden desgewenst begeleid om zich zo snel mogelijk “thuis” te laten voelen. Er zijn diverse evenementen, laddercompetities, toernooien en clubkampioenschappen om alle leden zo veel mogelijk met elkaar kennis te laten maken

LTC Lisse heeft een goede financiele basis waardoor geld kon worden vrijgemaakt om de accommodatie te optimaliseren. Onze vereniging is dan ook klaar voor de toekomstLTC park

Ereleden 

Webcam

Bekijk hier de beelden van ons tennispark!

Bekijk de beelden

Kalender

Klik hier voor de jaarkalender.

Fotoalbum

Klik hier om naar alle fotoalbums te gaan.

Nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Zoeken

Volg ons!

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor